2013-2015: Neoplatonic Heritages in Corpus Dionysiacum

Rezumat

Acest proiect este plasat în contextul Antichității tardive, la întâlnirea dintre gândirea filozofică neoplatonică și meditația teologică creștină. Concentrându-mă în special asupra scrierilor lui Dionisie Areopagitul, intenționez să discut sursele neoplatonice ale Corpusului Dionisiac, examinând – în manieră filozofică și filologică – ideea fundamentală care parcurge meditația lui Dionisie Areopagitul, precum și tradiția neoplatonică: anume, existența unui principiu prim, de dincolo de ființă și de gândire. Nucleul analizei mele este reprezentat de trei teme fundamentale: depășirea ființei, necunoașterea lui Dumnezeu și rolul discursului. Scopul meu este unul dublu: pe de o parte, acela de a descoperi ce anume preia Dionisie Areopagitul de la tradiția neoplatonică, la nivel problematic; pe de altă parte, acela de a identifica aspectele decisive în care el depășește tradiția, prin anumite soluții noi pe care le dă acestor probleme filozofice neoplatonice.